Naleving, veiligheidswaarborgen en certificeringen

De naleving van Axon toont onze toewijding aan het leveren van een betrouwbaar platform en biedt klanten een manier om de controles te begrijpen die zijn ingesteld om Evidence.com en de gegevens ervan te beveiligen.

ISO/IEC 27001:2013-gecertificeerd

Normen voor informatiebeveiligingsmanagement

Het ISO/IEC 27001:2013-certificaat bevestigt dat Axon de internationaal erkende beveiligingscontroles voor
informatie die in deze norm worden bepaald, heeft geïmplementeerd, inclusief de richtlijnen en algemene principes voor het starten, implementeren, onderhouden en
verbeteren van informatiebeveiligingsmanagement binnen een organisatie. Een kopie van het certificaat kan hier worden gedownload.

ISO/IEC 27018:2014-gecertificeerd

Praktijkrichtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens in de cloud

Het ISO/IEC 27018:2014-certificaat bevestigt dat Axon de internationaal erkende controledoelstellingen, controles en richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft geïmplementeerd in overeenstemming met de privacybeginselen van ISO/IEC 29100 voor een cloudcomputingomgeving. Een kopie van het certificaat kan hier worden gedownload.

SOC2+ rapport

Axon heeft de AICPA SOC 2 type 2-rapportage behaald. Een SOC 2-audit beoordeelt de effectiviteit van de Axon Evidence.com-service op basis van de AICPA-principes en -criteria voor betrouwbare dienstverlening. Het Axon SOC 2+ rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de Evidence.com-service, evenals een beoordeling van de eerlijkheid van Axons beschrijving van haar controles. De SOC 2+ onderzoekt of de controles van Axon naar behoren zijn ontwikkeld, op een bepaalde datum werden toegepast en gedurende een bepaalde periode effectief functioneerden. Axon wordt jaarlijks door onafhankelijke, externe controleurs beoordeeld aan de hand van het SOC-rapportagekader. Neem contact op met uw Axon-handelsvertegenwoordiger als u een kopie van het SOC 2+ rapport wilt ontvangen (ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst is verplicht).

Cloud Security Alliance - CSA STAR-attest (niveau 2)

Axon heeft het CSA STAR-attest toegekend gekregen. Het STAR-attest is het resultaat van een strenge evaluatie van Evidence.com door een onafhankelijke derde, gebaseerd op de Cloud Controls Matrix (CCM) van de CSA. De gedetailleerde resultaten van het STAR-attestonderzoek zijn opgenomen in het Axon SOC 2+ rapport. Een kopie van het CSA STAR-attest van Axon kan hier worden gedownload.

Cloud Security Alliance - CSA STAR-zelfevaluatie (niveau 1)

De reactie van Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Controls Matrix (CCM) van Axon geeft gedetailleerde informatie over hoe Axon voldoet aan de vereisten voor beveiliging, privacy, naleving en risicomanagement zoals bepaald in de CCM en Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) versie 3.0.1. Klanten kunnen de reactie van Axon op de CSA CCM hier bekijken.