Back to news

Artificiële intelligentie binnen Axon: wat staat er ons te wachten

Gepubliceerd op

Artificiële intelligentie (AI) is een belangrijk technologisch onderwerp dat over het potentieel beschikt de wetshandhavingssector drastisch te wijzigen. In recente krantenkoppen werden deze mogelijkheden en de aanverwante risico's belicht. We willen u graag wegwijs maken in het AI-stappenplan van Axon en willen u tonen welke stappen we zetten om deze technologie op verantwoorde wijze te implementeren.

Hardop denken

Onze rol in openbare veiligheid is gebaseerd op innovatie. We denken altijd vooruit. Voordat er bij Axon ook maar iemand bezig was met artificiële intelligentie, vroegen we ons al jaren hardop af wat voor impact artificiële intelligentie zou hebben op klanten. We zijn bij interviews en in onze eigen communicatie in het verleden behoorlijk speculatief geweest over wat voor functie artificiële intelligentie kon vervullen bij wetshandhaving. Veel mensen, waaronder klanten en het publiek, hebben ons met het oog op gezichtsherkenning en politiewerk aan de hand van voorspellingen gevraagd 'maar stel dat...', aangezien de maatschappij als geheel nog niet goed over deze zaken heeft nagedacht. Dat houdt niet in dat we die dingen bouwen - of ooit zullen bouwen.

Van speculatie tot realiteit

Sinds we in februari twee onderzoeksteams naar machinaal leren hebben overgenomen, Dextro en Misfit, beschikt Axon voor het eerst over het vermogen om artificiële intelligentie van wereldformaat toe te passen en bevinden we ons in de unieke positie om artificiële intelligentie te benutten in het publieke belang. Deze verantwoordelijkheid nemen we erg serieus. Het team is van brede speculatie naar een daadwerkelijk stappenplan gevorderd, dat gericht is op het oplossen van reële problemen voor de openbare veiligheid.

Nu we ons hier formeel mee bezighouden, nemen we radicaal afstand van de eerdere speculatie rondom artificiële intelligentie en richten we ons op het nieuwe stappenplan dat door de Dextro- en Misfit-teams in werking is gezet: Eentje waarbij de nadruk ligt op het elimineren van papierwerk en het automatiseren van eentonige werkstromen op kantoor, zoals redactionele werkzaamheden.

Sinds de vorming van het team in februari lag de nadruk op het opnieuw definiëren van onze visie en de ethische richtlijnen voor de toekomst. We zijn ons volledig bewust van de complexe en gevoelige kwesties rondom technologie bij wetshandhaving en we zetten ons in om daar op de juiste manier mee om te springen. We nemen privacy enorm serieus en zouden daarom nooit een product op de markt brengen dat privacyproblemen zou kunnen opleveren voor agenten en burgers. Met het oog daarop ronden we momenteel de oprichting van een volledig onafhankelijke, openbare ethische raad inzake artificiële intelligentie af. De komende weken maken we de leden van de raad bekend. Dit zijn onder meer gerenommeerde geleerden met achtergronden als burgerlijk recht, gegevensbescherming, ethiek inzake artificiële intelligentie en de gemeenschap. We stellen vervolgens samen met hen een reeks leidende beginselen met betrekking tot artificiële intelligentie op en zullen de resultaten publiceren.

Onze focus: werkstromen in plaats van besluiten

Zelfs voordat we de ethische raad bijeen hebben en deze leidende beginselen hebben opgesteld, zetten we ons in om eentonige werkstromen te versnellen en de besluitvorming over te laten aan de agenten en instanties. Een voorbeeld van een werkstroom die we wellicht zullen aanpakken, is ervoor zorgen dat supervisors videobeelden sneller kunnen bekijken. Een voorbeeld van een besluit dat buiten ons werkgebied ligt, is of iets tot strafbaarstelling zal leiden.

Met dit in het achterhoofd richten we ons nieuwe artificiële intelligentie-initiatief op een van de grootste uitdagingen bij wetshandhaving: We gaan het papierwerk in het veld elimineren en we verdrievoudigen de tijd die agenten kunnen besteden aan hun dienstverlening ten behoeve van hun gemeenschappen. Om dit doel te bereiken, ziet u hier de drie gebieden waarop onze onderzoekers de aandacht zullen vestigen:

  1. Automatische redactie om de procedure voor het delen van beelden met het publiek te versnellen, terwijl de privacy van de burgers in de videobeelden beschermd blijft.
  2. Automatische transcriptie om de handgeschreven aantekeningen die alle aandacht opeisen te elimineren, zodat agenten meer tijd kunnen besteden aan de gemeenschap.
  3. Automatisch rapportage om feitelijke gegevens rechtstreeks afkomstig van het video- en audiomateriaal in te vullen, zodat agenten die tijd kunnen gebruiken om de gemeenschap van dienst te zijn.

We zijn gericht op het automatiseren van taken die tijd in beslag nemen van wetshandhavers. Axon wil geen wereld waarin openbare beambten als robots te werk gaan. We stellen ons zelfs het tegenovergestelde voor: door de last van handgeschreven aantekeningen en talloze uren achter de computer weg te nemen, kunnen agenten zichzelf laten zien, relaties opbouwen en menselijker te werk gaan. We willen dat persoonlijkere interacties door onze technologie weer mogelijk worden om veiligere en sterkere gemeenschappen op te bouwen.

Rick Smith
CEO en oprichter van Axon